Gyakori kérdések...

...és válaszok.

Ha a Biblia tükrében az ember rájön, hogy az a Gyülekezet, ahová éppen tartozik, nem ugyanazt a tanítás tanítja amiben meggyőződtünk, és a szakítás gondolatával foglalkozunk már, biblikus-e, hogy külön utakra térjünk és külön gyülekezetet alapítsunk (Szabadkeresztyén gyül.) Mert a tanítás szempontjából ez az amit mi is hiszünk. Ha igen, akkor mi a módja ennek?
 

Kedves Zoli!

Mézes László vagyok, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet (MSZKGY) Szugló utcai közösségének a lelkipásztora. Honlapunkra érkezett kérdésedre a következőt válaszolom:

Jelenleg tartozol egy gyülekezethez. Ez így helyes, mert Isten népe az Új Szövetség szerint helyi közösségekben él. Ha egy új igei felismerésre jutsz, akkor megújult bibliai látásodat beszéld meg a lelkészeddel. (Fontos: mielőtt megkeresed őt, legyél meggyőződve arról, hogy új látásod szilárd igei alapokon nyugszik!) Ha lelki vezetőddel nem tudsz megegyezni, akkor békességben és szeretetben el kell köszönnötök egymástól. Be kell épülnöd egy olyan gyülekezetbe, melynek szellemi látását és életgyakorlatát el…

A kérdésem a következő lenne, de lehet hogy erre nem is lehet válaszolni: a szolgálók a (lelkészek) lehetnek-e (nem is tudom  szépen megfogalmazni olyan kényes kérdés) homoszexuálisok vagy a felé hajlamosak, hogy Isten igéjét  ők hirdethetik-e, mivel én úgy tanultam,hogy a szolgálók élete szent, feddhetetlen, tiszta, legyen és ne legyen követelőző és anyagi javakra hajtó. Előre is köszönöm válaszát, ha lehet egy ilyen kérdésre egyáltalán válaszolni.

Kedves Hajnalka!

A kérdésed egy olyan témát érint, ami napjainkban sokakat foglalkoztat. Az egyre jobban teret hódító liberális életszemlélet ezt az egyszerű választ adja ebben a témakörben: "Fogadd el a másságot!" A Biblia azonban sehol nem igazolja ennek a szemléletnek a helyességét. Az Ige kijelentése (Pl.: Róma 1:16-32) szerint a homoszexualitás bűn! Tudom, hogy egyre több állam ismeri el az azonos neműek közötti házasságot, s emeli ezzel törvényessé azt, amit a Szentírás bűnnek tart. Isten Igéje változhatatlan, s jaj annak, aki ahhoz hozzátesz, vagy belőle elvesz valamit (Jel. 22:18,19).

A Biblia útmutatásai életünk minden területére érvényesek, s valamennyi újjászületett, Krisztust Urának valló…

Most olyan a helyzet az országban, hogy legalább a fele tüntetne valamiért. Az Ige alapján szabad-e elmenni tüntetni, ha nagyon nem értünk egyet a politikai vezetéssel, vagy az az Istentől rendelt hatalom elleni lázadásnak számít? Most olyan a helyzet az országban, hogy legalább a fele tüntetne valamiért. Hogyan fejezheti ki véleményét egy keresztyén ember? Vagy "csak" marad az ima?

2006-07-17

Kedves Imi,

Köszönjük a kérdésedet, valószínűleg többeket érdeklő, aktuális kérdést vetettél fel. Ha teljes körű választ akarnék adni a kérdésedre, részletes tanulmányt kéne készíteni arról, hogy a Biblia mit tanít a tekintélyhez való helyes viszonyulásról. Másrészt a kérdéshez azt is szükséges tudni, hogy hogyan működik a demokrácia politikai rendszere; ez ugyan nem szerepel a Bibliában, mi viszont ebben élünk, és ennek a törvényszerűségei közt éljük meg a tekintélyekhez, "hatalmasságokhoz" való viszonyunkat. Mindezeket igyekszem lehetőség szerint röviden összefoglalni.

A Biblia több helyen egyértelműen közli, hogy Isten akarata az, hogy aki őt tiszteli, az tisztelje a földi, emberi tekintélyeket is (Róma 13:1-…

Van olyan keresztyén vélemény, hogy mivel Isten a szeretet, így minden, ami szeretetből van, az helyes, és Istennek tetsző, így a homoszexuális, leszbikus kapcsolat is. Van történelmi egyház, amely Isten áldását is adja rá? Mi az igazság?

Rövid válasz: NEM!

A kérdés feltevése hamis! Isten az embert férfiúvá és nővé teremtette, köztes állapotokat nem teremtett! A Biblia mindvégig elítéli a homoszexualitást, mint Istennek nem tetsző, démoni dolgot. Isten szereti a bűnöst - a homokost is - de a bűnt mindenkor elítéli! Ennyiben igaz, hogy Isten szeret - de nem a bűnt, jelen esetben a homoszexualitást! Sajnos, vannak egyházak, amelyek nem így gondolják, és Isten Igéjét megcsúfolva áldást adnak azonos neműek házasságára, és tagjaikat sem tiltják ettől az egyértelműen Isten ellenes dologtól. Isten a szeretetből jövő, normális férfi-nő kapcsolatban is korlátokat állított, tehát ott sem lehet azt mondani, hogy minden tevékenység - például a házasság előtti szex…

Kedves és Tisztelt Lelkész Úr!

Már fordultam a Lelkész Úrhoz segítségért, de most a hívő barátnőmnek szeretnék segítséget kérni. Mivel neki nincs lehetősége, így én kérek segítséget a számára. Barátnőm a gyülekezetünk felügyelője, hívő asszony, de a baj ott van, hogy a férje ezt nem nézi jó szemmel, ha alkalmakra megy, mint imaóra, asszonykör, ilyenkor mindig az alkoholhoz folyamodik, azt szeretné, hogy maradjon otthon. Barátnőm néha meg is teszi a békesség kedvéért, kétségbe van esve, hogy meddig bírja ezt. Az a kérdésünk, hogy meddig lehet, és miben engedelmeskedni a hitetlen férjnek? Azt nem tudja, hogy féltékenység vagy valami más az oka, mivel erről nem nyilatkozik. Mivel a Lelkész Úr családgongozással is foglalkozik,…

Kedves Zsuzsi,

Köszönöm a leveled. Valóban nehéz az a helyzet, amibe a barátnőd került, bölcsességet kíván a kezelése. A Biblia szerint a feleség engedelmességgel tartozik a férjének, és a hitetlen férj megtérésének egyik legjobb elősegítője, ha felesége istenfélő, szelíd, engedelmes magatartást tanúsít:

1. Péter 4:1-2,4-6: "Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre... a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben…