background

Tekintetünk

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön a segítségem?
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.”
(Zsolt.121:1-2)

background

Tekintetünk magazin - bemutató

„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek

és akkor a tanítványaim lesztek.”

(János 15:8)

 

Itt a tavasz! Végre nyílnak a virágok, zöldelnek a fák, megújul a természet. Ilyenkor nekünk is könnyebb lelki-szellemi felfrissülésünkre gondolni, hiszen, ha a természet képes megújulni, akkor mennyivel inkább mi magunk. Minden tett, gondolat, gesztus visszahat ránk. Nem mindegy, hogy ami a szánkat elhagyja az mire- vagy kire mutat. Nem mindegy, hogy jó vagy rossz gyümölcsöt termünk, hogy kivágatunk vagy megtartatunk. Rajtunk múlik! Miénk a döntés és a felelősség!

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Galata 5:22). Ezeket én mind szeretném teremni, hiszen Jézus azt mondta a János 15:8-ban, hogy „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek és akkor a tanítványaim lesztek.” Ahhoz, hogy egy fa jó és sok gyümölcsöt teremjen sok „befektetésre” van szükség. Ha vannak gyümölcsfáid, akkor ezt pontosan tudod. Ráadásul még vannak olyan tényezők is, amelyek nincsenek a mi kezünkben, de kihatnak a termésre (milyen lesz az időjárás, lesz-e elég csapadék?). Ezeket nem tudjuk előre, de akárhogy alakul is, tudunk dolgozni a jó termés érdekében (locsolás, gyomirtás, stb). Emberi síkon is hasonló a helyzet: nálunk is megjelenhet zavaró körülmény pl. rossz társaság, negatívan gondolkodó- vagy beszélő embertársak. Mi azonban tartsunk ki, álljunk ellen, hiszen mi látjuk a célt! Megtéréshez illő gyümölcsöket teremjünk, ahogyan az Ige is mondja! Ne mi hasonuljunk a világhoz, hanem a világ hozzánk!

Világítsunk, teremjünk gyümölcsöket és szeressük egymást! Ez visz előre!

 

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika

Letöltés

"...én élek, és ti is élni fogtok..."

(János 14:19b)

Húsvét közeledtével minden családban megkezdődik a tavaszi nagytakarítás. Ismét széppé és tisztává „varázsoljuk” otthonunkat és utána elégedetten élvezzük (egy darabig) munkánk eredményét.

Azonban ennél sokkal fontosabb, hogy lelki-szellemi értelemben is újra rendet rakjunk, kitakarítsunk. A hétköznapok során sok szemetet összegyűjthetünk, amelyeknek nincs helye életünkben. Ezek lehetnek egészen aprónak tűnő dolgok is, mint például őszintétlenség, egy kis elégedetlenség vagy komolyabbak, mint a pesszimizmus, az aggodalmaskodás, stb.

Ezek mind elterelik gondolatainkat a lényegről, az IGAZI ÉLET-ről. Arról az életről, melynek középpontjában a szerető Isten áll, minden jónak forrása, Aki annyira szeret téged és engem, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk.

Ismerek olyan embereket, akikkel annyira jó beszélgetni, akikre annyira jó ránézni, mert olyan bőségesen árasztják a szeretetet. Hát igen, a szeretetben is lehet gazdag az ember. Más a földi és a mennyei perspektíva, más az értékrend. Állítsuk vissza a húsvéti készülődésben (és minden nap) azt az értékrendet, amely az Úr szerint való! Ne a körülmények vezessenek minket, hanem Isten Igéje! Emlékezzünk meg Isten szeretetéről, Jézus Krisztus kereszthaláláról és ne felejtsük el, hogy örök életünk VAN Őáltala!

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,

ha meghal is él: és aki él és hisz énbennem,

az nem hal meg soha.”

(János 11:25)

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika

Letöltés

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet,
e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.”

(1.Kor. 13:13)

A szeretet állapotában lenni jó, hiszen Isten a szeretet (1Ján. 4:8). Jó szeretve lenni és szeretetet adni, sőt feladatunk is, hiszen „ha valaki nem szereti embertársát, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” Vannak mégis olyan helyzetek, amikor a szeretetet, mint döntést hozunk meg. Ha ezt megtesszük, akkor a szívünk is változni fog és az érzés is követni tudja. Ezek igazak az Istennel, és embertársainkkal lévő kapcsolatainkra egyaránt.

A remény egy hozzáállás az élethez: tudom, hogy az Úr számomra a legjobb, és legszebb jövőt készítette el az Ő terve szerint és reményteljes jövőt adott nekem. Bízom az Ő szeretetében, kegyelmében és Atyaságában. Atya, Fiú, Szent Szellem ugyanúgy hármas egység, mint a hit, remény, szeretet. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Mi keresztények néha megkapjuk, hogy könnyű nekünk, mert mi hiszünk. Nos a jó hír, hogy a hit is mindenkié, aki választja. Van, aki Krisztust követő családba születik, van, aki élete során találkozik Istennel és lép a hit útjára, van aki nagyon akarja és Isten megáldja akarását, de a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Az Úr sokféleképpen működik, Ő bárhol és bárhogy célt tud érni, de a mi döntésünk is kell hozzá, hisz ott a szabad akarat. Annyira hálás vagyok Istennek, hogy mi ismerhetjük Őt és Belőle, a kifogyhatatlan forrásból táplálkozhatunk naponként. A hit, a remény, a szeretet Őreá utal és mintegy önmagában záródó kör Belőle is táplálkozik. Mi vagyunk a hírvivők, akik közvetítjük Őt a világnak, a világban!

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika

Letöltés