background

Dünamisz Alapítvány

Cím: 1149 Budapest, Angol utca 44.
Telefon: +36-1-788-5593
E-mail: dunamisz.alapitvany@upcmail.hu


Adószám: 18155026-1-42
Számlaszám: 11714006-20359210

hiking-v1.jpg

Ép testben...

A kiegyensúlyozott lelki harmóniát párosítani kívánjuk a sport, a mozgás, a természetjárás iránti érdeklődéssel. Elő kívánjuk segíteni a hívő családok fizikai aktivitásának növelését, mozgáskultúrájuk gazdagítását, egészségük megőrzését. A keresztyén gyerekeket, fiatalokat, szülőket ösztönözni akarjuk, hogy az erkölcsi értékek felmutatásán túl, legyenek példaadói a környezetünkben élőknek az egészséges mozgásban gazdag életvitelükkel is. Célunknak tekintjük megelőzni a felnövekvő nemzedék dohányzás, alkohol, és a drogok iránti kinyúlását egészségük, fizikai és erkölcsi kondíciójuk leromlását.

Sport, játékok

A családok és családtagok szabadidejükben töltsenek együtt - a megszokottól eltérően - minél hosszabb időt a természetben a jó levegőn, a sportpályákon, illetve a tornatermekben. Legyenek rendszeres játékra, mozgásra, sportolásra készek az adott lehetőségeiken belül. Segíteni kívánjuk a kevésbé tehetséges fiatalokat különböző sport- rendezvényeken, versenyeken elindulni. Olyanokra gondolunk, akik hátrányos helyzetük (pl. anyagi vagy szociális lehetőségeik) miatt erre önerőből képtelenek lennének, de a sport, a mozgás iránt vonzódnak.

youth-football.jpg
disabled-v1.jpg

Ugyanazon test tagjaiként

Felkaroljuk, és lehetőségeink szerint szállítással segítjük a mozgásukban korlátozott hívő embertársainkat, hogy minél többször együtt lehessenek egészséges társaikkal a lelki közösségében, illetve a szabadidőben a természetben (pl. kirándulás sík terepen, ahol a kerekes székeket mozgatni lehet).

Közösen, egymásért

Kezdeményezzük, és támogatni kívánjuk a felekezetek (engedélyezett keresztyén közösségek) saját sportköreinek életre hívását. Tartsanak közösen kirándulásokat, játékos - és sportvetélkedőket erősítve ezzel az összetartozás fontosságát az erkölcsi és szellemi célok hatásos együttes megvalósításában. Anyagi támogatást kívánunk nyújtani a keresztyén közösségek sport és természetjáró- az egészséges életmódot jól szolgáló - rendezvényeinek megszervezéséhez és lebonyolításához.

push-ups-v1
water-fight-v1.jpg

Rászorulók támogatása

Fölkaroljuk azokat az egyéneket, / gyerekeket, fiatalokat, szülőket, nagycsaládosokat, cigányokat, gyermeküket egyedül nevelőket, özvegyeket stb./ akik önerejükből nem tudnak még egy rövid időt sem pihenéssel, kikapcsolódással, mozgással szabadságukból eltölteni.

Dünamisz Alapítvány

Címünk: 1149 Budapest, Angol u. 44.
Telefon: +36-1-788-5593
E-mail: dunamisz.alapitvany@upcmail.hu
Adószámunk: 18155026-1-42
Számlaszámunk: 11714006-20359210
Nyilvántartási számunk: 6053
Bírósági határozat száma: Fővárosi Bíróság: Pk.61789/1995/3