Történetünk

Az alábbiakban egy rövid történeti összefoglalót szeretnénk a rendelkezésedre bocsátani.

A kezdet az 1920 - as évekhez vezet vissza,

Image

amikor a Debrecen környéki falvakban Sándor János missziós munkáját komoly szellemi ébredés követte.

Budapesten a II. Világháború idején...

Image

... a Dr. Mézes Zsigmond által vezetett hívő orvoskörből kis önálló közösség fejlődött, amit hivatalosan a Szabadegyházak közé be is jegyeztek. 1966-ban a debreceni és budapesti közösség egyesült. A főleg baptista és református hagyományokat követő közösséget karizmatikus ébredés újította meg 1975-ben. A Szabadegyházak Tanácsa fórumot Dr. Kiss Ferenc nemzetközi hírű orvosprofesszor alapította, aki az igehirdetésben és a gyülekezet megerősödésében éppen olyan otthonosan tevékenykedett, mint az orvosi hivatása terén.

A Budapesti Gyülekezetnek nem volt saját imaháza,

Image

ezért kezdetben az Ó utcában (Keresztyén Testvér Gyülekezet), majd a Wesselényi utcában (Baptista Közösség), az Üllői úton (Adventista Közösség) majd pedig a Hőgyes E. utcában (Magyarországi Unitárius Egyház) folyt az egyházi élet. 1984-ben Isten segítségével Zuglóban egy valamikori vendéglő öreg épületét megvásárolta a közösség. A gyülekezeti otthonnak megfelelő átalakítás és felújítás után 1988-ban meghallgatásra talált a lelki testvérek imádsága. Ünnepélyes légkörű húsvéti istentisztelet keretén belül híveink boldogan vették birtokukba az első Budapesti Imaházunkat, ahol egyúttal az országos központi iroda is megtalálható volt.

2012 év nyarán gyülekezetünk élete óriási változáson ment át.

tori-1.JPG

Eladtuk régi otthonunkat, a Szugló u. 57. alatti ingatlant, és vásároltunk egy másikat: a volt Zugló Mozi helyiségét a közeli, szintén XIV. kerületi Angol u. 44. alatt. Bár a volt mozi (amely 20 éve már nem működött) nagyon elhanyagolt, sőt részben romos állapotban volt, sikerült annyira felújítanunk, hogy viszonylag hamar ott tartottuk vasárnapi összejöveteleinket. Jelenleg ott tartunk, hogy minden helyiségünk (nagyterem, gyerek- és ifjúsági istentiszteleti termek, iroda és vizes helyiségek) nem csak használható, de szép is lett. Őszinte hálával tatozunk Istennek, és mindenkinek, aki munkájával vagy anyagi segítségével hozzájárult mindehhez.