background

Adományozás

Támogatási lehetőségek

A munkánk, szolgálatunk és kiadásaink anyagi támogatására a helyi gyülekezetnek vagy közösségünk alapítványának - Dünamisz Alapítvány - eljuttatott adományokból van lehetőség.

A zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet egyház egyesületként működve, elsősorban a közösség tagjainak önkéntes adományaiból és állami támogatásból tudja fedezni a feladatait és látja el a missziós küldetését. A tagság részére a vezetőség rendszeres beszámolót ad a gyülekezet anyagi helyzetéről, amelyet a bizalom és az átlátható működés alapvető feltételének tekintünk.

paper-3213924_1920.jpg

Az egyesület elérhetősége, adatai:

A szervezet neve: Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet Egyház
Rövidített neve: MSZKGY Egyesület
Számlaszám: 10400384-50495248-56511003
Székhely: 1149 Budapest, Angol u.44
Adószám:18339583-1-42
A szervezet statisztikai száma:18339583-9491-525-01
Törvényszéki szám: Pk..60298/2012

Az alapítvány jellege

Az alapítvány közhasznú, nyitott, vagyonához bárki, akár bel-, vagy külföldi természetes, jogi, vagy nem jogi személy, úgy jogcímes, mint anonim módon vagyoni (pénzbeli, dologi, vagy egyéb) adományt, juttatást, hozzájárulást teljesíthet.

money-2724241_1920.jpg

Szervezetünk politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány elérhetősége, adatai

Cím: 1149 Budapest, Angol u. 44.
Telefon: +36-1-788-5593
E-mail: dunamisz.alapitvany@upcmail.hu
Adószám: 18155026-1-42
Számlaszám: 11714006-20359210
Nyilvántartási szám: 6053
Bírósági határozat száma: Fővárosi Bíróság: Pk.61789/1995/3

Az adományozás a vállalkozások számára adóalap csökkentésre ad lehetőséget a 2012. január 1-jétől módosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint.

A cégek részéről érkező adományokra az alapítvány a megfelelő igazolást elkészíti és megküldi.